ترجمه ناتی
مطالعه نحوه ثبت سفارش

​​​​​​​mztranslationteam@gmail.com

0912 238 57 97 

0939 522 69 94 

 :مدیریت امور سفارشات

:مترجم ناتی مسئول و مدیریت دپارتمان ترجمه

تماس/ پیامک: شنبه تا چهارشنبه (روزهای کاری): 10 صبح الی 6 عصر 

اطلاعیه: این مجموعه در واتس اپ و تلگرام فعالیتی ندارد و کلیه مکاتبات از طریق ایمیل انجام میشود.

ترجمه شناسنامه با مهر ناتی - ترجمه ناتی شناسنامه

ترجمه شناسنامه با مهر ناتی شاید از پر تکرارترین ترجمه هایی است که توسط گروه ترجمه ناتی MZ انجام میشود. در مواقعی که از متقاضی اخذ ویزای استرالیا و نیوزیلند درخواست گواهی تولد میشود، متقاضیان ایرانی میبایست ترجمه شناسنامه با مهر ناتی را ارائه دهند. شناسنامه موثق ترین مدرک جهت اثبات محل و تاریخ تولد قلمداد میشود.

 

شناسنامه های قدیمی دست نویس

 

شاید باورتان نشود، اما خواندن بعضی لغات در شناسنامه های قدیمی، مخصوصا در بخش توضیحات آنها، از چالش های هر مترجمی در امر ترجمه است. مواردی از قبیل اشتباه در درج اسامی، تاریخ ها و شماره ها در شناسنامه های قدیمی بسیارند. مترجم ناتی وقتی که با این موارد روبرو میشود دو انتخاب خواهد داشت:

1- درج کلمه ناخوانا [illegible] داخل براکت،

2- درج هر آنچه متقاضی ترجمه ناتی درخواست کند، باز هم داخل براکت، و نوشتن این مطلب که آنچه که درج شده طبق اظهار متقاضی است:

[."..........":As asserted by the applicant]

مورد دوم میبایست حتما با هماهنگی با متقاضی درج شود و توسط مترجم ناتی ترجمه و تایید شود.

در شناسنامه های قدیمی بعضا اثر انگشت صاحب شناسنامه هم رویت میشود که این مهم را میتوان با درج (Fingerprinted) در ترجمه ناتی لحاظ کرد.

 

شناسنامه های تایپ شده

 

در سال های اخیر و با باب شدن شماره یا کد ملی در شناسایی افراد، سازمان ثبت احوال اقدام به صدور شناسنامه های جدید و درج کد ملی افراد در آنها کرده است. در این شناسنامه ها همه چیز شسته رفته تر لحاظ شده است و کار ترجمه ناتی را بسیار آسان تر ساخته است و دیگر چالشهای مذکور در شناسنامه های قدیمی را شاهد نیستیم. در حال حاضر این شناسنامه ها در نوع بزرگسال که عکس دار هستند، و غیر بزرگسال که فاقد عکس هستند، تنظیم و صادر میشوند.

در ترجمه ناتی شناسنامه درج شماره سری و سریال شناسنامه، المثنی بودن آن، تاریخ و محل صدور شناسنامه بسیار حائز اهمیت است. همخوانی این جزئیات در مشخصات فرد در مدارک دیگر من جمله سند ازدواج و مدارک تحصیلی امری بسیار مهم در ارزیابی ترجمه ناتی مدارک است. اسپل انگلیسی نام، نام خانوادگی، نام پدر و محل تولد صاحب شناسنامه حتما میبایست طبق گذرنامه ایشان باشد. اگر اسپل نام پدر صاحب شناسنامه در گذرنامه خود با اسپل همان نام در گذرنامه صاحب شناسنامه مغایرت داشته باشد، در ترجمه شناسنامه، گذرنامه ی صاحب شناسنامه ملاک است. در مثال زیر به صورت واضح این موضوع را باز خواهیم کرد:

فرض بفرمایید "سینا" قصد دارد شناسنامه خود را با مهر ناتی به تایید برساند. نام پدر سینا هم "محمدتقی" است. در گذرنامه سینا نام پدرش بدون فاصله بین دو اسم محمد و تقی و به صورت زیر درج شده است:

MOHAMMADTAGHI

اما در شناسنامه پدر سینا، محمدتقی به صورت زیر و با یک فاصله بین دو اسم محمد و تقی درج شده است:

MOHAMMAD TAGHI

در ترجمه ناتی شناسنامه سینا، مترجم ناتی موظف است نام پدر سینا را طبق گذرنامه سینا درج کند؛ یعنی بدون فاصله بین دو اسم محمد و تقی. چنانچه سینا بخواهد نام پدرش در ترجمه طبق گذرنامه پدرش، یعنی با فاصله بین دو اسم، درج شود، میبایست به اداره گذرنامه مراجعه کرده و درخواست تجدید صدور گذرنامه نماید. بدین ترتیب سینا باید در فرم درخواست گذرنامه جدید اسپل انگلیسی "محمدتقی" را طبق گذرنامه پدرش درج نماید.

برخی از متقاضیان، معمولا افراد مجردی که شناسنامه بدون توضیحات دارند، تنها اسکن صفحه اول شناسنامه خود را جهت ترجمه با مهر ناتی ارسال میکنند. در این صورت در بالای ترجمه کلمه (Extract) درج میشود؛ به صوت زیر:

Certified (Extract) Translation from Persian

چراکه تمامی صفحات شناسنامه در فایل ارسال شده موجود نیست.

کیفیت ظاهری ترجمه ناتی شناسنامه در امر ارزیابی آن بسیار مهم است. تنظیم فرم ترجمه ناتی شناسنامه و شباهت آن به شناسنامه از اهمیت خاصی برخوردار است. رسم جداول مربوطه به اسامی، تاریخ ها، مشخصات همسر و فرزند و درج هر مورد ثبتی در محل مربوطه در فرم شناسنامه، کار ارزیابی و بررسی ترجمه ناتی را تسریع و تسهیل میبخشد.

مترجم ناتی میبایست توضیحات شناسنامه را، در صورت وجود، بررسی و عینا ترجمه کند. از آنجاییکه ممکن است نام یا نام خانوادگی صاحب شناسنامه تغییر کرده یا پسوند نام خانوادگی حذف شده باشد، و موارد گفته شده در دیگر مدارک شخص، به فرض در مدارک تحصیلی، درج شده باشند، اهمیت دقت ترجمه این بخش دو چندان میگردد.

پیشنهاد میشود اسکن شناسنامه با کیفیت هرچه بهتر انجام شود. در ارسال اسکن صفحات شناسنامه جهت ترجمه با مهر ناتی میبایست همه اطلاعات مندرج در شناسنامه تا جایی که ممکن است واضح و خوانا باشد.

 

نحوه ثبت سفارش ترجمه با مهر ناتی را اینجا خواهید یافت.

 

 

صفحه اصلی وبسایت

 

 

 Published on April 05, 2021