ترجمه ناتی
مطالعه نحوه ثبت سفارش

​​​​​​​mztranslationteam@gmail.com

0912 238 57 97 

0939 522 69 94 

 :مدیریت امور سفارشات

:مترجم ناتی مسئول و مدیریت دپارتمان ترجمه

تماس/ پیامک: شنبه تا چهارشنبه (روزهای کاری): 10 صبح الی 6 عصر 

اطلاعیه: این مجموعه در واتس اپ و تلگرام فعالیتی ندارد و کلیه مکاتبات از طریق ایمیل انجام میشود.

مهر مترجم/ترجمه ناتی

مهر مترجم ناتی (NAATI) توسط مترجمان برای تأیید ترجمه خود استفاده می شود. این مهرها با دریافت گواهینامه و با هر تمدید اعتبار مجدد برای همه مترجمان طراحی، صادر و ارسال میشوند.

در زیر نمونه هایی از طراحی فعلی مهر مترجم صادر شده توسط ناتی آورده شده است. تمام مهرهای مترجم ناتی که به طور رسمی صادر شده اند، با جوهر آبی هستند.

تاریخ اعتبار در این مهرها به تمدید اعتبار مجدد یا تاریخ انقضا احتمالی اعتبارنامه مترجم (در زمان صدور مهر) اشاره دارد. این تاریخ بیانگر تاریخی نیست که پس از آن ترجمه نامعتبر یا غیرقابل قبول باشد. ترجمه از مترجم معتبر ناتی باید حاوی تاریخی باشد که ترجمه در آن تاریخ به پایان رسیده است و ترجمه برای مدت نامحدود معتبر است.

 

اگر تاریخ ترجمه در مدت اعتبار اعتبارنامه (یعنی قبل از تاریخ اعتبار) باشد، نظر ناتی این است که ترجمه باید در جایی که ارائه شده است پذیرفته شود. اعتبار مترجمان را میتوان از طریق وبسایت NAATI بررسی کرد. (میتوانید توضیحات تکمیلی را در قسمت پرسش و پاسخ وبسایت ما مطالعه فرمایید)

قبل از شروع سیستم صدور گواهینامه در ژانویه 2018، ناتی مهرهای مترجمان را تحت سیستم اعتباربخشی قدیمی صادر میکرد (برای مثال به تصویر زیر مراجعه کنید). این مهرها دیگر صادر نمی شوند، اما ترجمه های حاوی این مهرها برای مدت نامحدود معتبر هستند.

 

Source

www.naati.com.au

 

 

نحوه ثبت سفارش ترجمه با مهرناتی را اینجا خواهید یافت.

 

 

صفحه اصلی وبسایت

Published on January 21, 2021